Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

Het bestuur van de afdeling van D66 in de gemeente Nijkerk bestaat op dit moment uit 5 leden. Naast een voorzitter, secretaris en penningmeester is er een bestuurslid die de rol vervuld als onze campagne coördinator en er is een algemeen bestuurslid.  De bestuursleden faciliteren en ondersteunen de leden van de D66 afdeling en de…

D66 raadsleden in de PRO21 fractie

D66 draait in deze gemeenteraadsperiode mee in het samenwerkingsverband PRO21. De D66 fractieleden zijn Antoinette de Bruin  en Wim van Veelen. Het verkiezingsprogramma uit 2018 is  online beschikbaar    

Wethouder

Voor PRO21 levert D66 één van de vier wethouders, in de persoon van Wim van Veelen, aan het nieuwe college van Nijkerk. Hij zal de portefeuille financien, bedrijfsvoering, bestuurlijke vernieuwing, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, bouw- en woning toezicht, wegen, verkeer, vervoer, ruimtelijke beheer, afval, water, duurzaamheid, en de projecten Doornsteeg en Havenkom voor zijn rekening nemen.…